HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN SKY CENTER

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN SKY CENTER Hình ảnh tổng thể Sky center Hình ảnh tổng thể Sky center Tổng thể mặt ngoài Block A,B,C,D Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ […]

Read More… from HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN SKY CENTER

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN 8X PLUS

Hình ảnh hoàn thiện 8x plus Hình ảnh tổng thể 8x Plus Hình ảnh tổng thể 8x Plus Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn […]

Read More… from HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN 8X PLUS

Hình ảnh hoàn thiện 8X đầm sen

Tổng thể căn hộ 8X Đầm Sen Tổng thể căn hộ 8X Đầm Sen Tổng thể căn hộ 8X Đầm Sen Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu […]

Read More… from Hình ảnh hoàn thiện 8X đầm sen

Hình ảnh hoàn thiện 8X Rainbow

Hình ảnh hoàn thiện 8X Rainbow Tổng thể căn hộ 8x Rainbow Tổng thể căn hộ 8x Rainbow   Hình ảnh sảnh đón mặt tiền 8x Rainbow Hình ảnh bên trong khu vực giếng trời Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ dân cư Hình ảnh tổng quan tại khu vực tầng […]

Read More… from Hình ảnh hoàn thiện 8X Rainbow

Lavita charm hình ảnh thi công tiến độ đến ngày 26-02-2019

Lavita charm hình ảnh thi công tiến độ đến ngày 26-02-2019 Đang thi công tầng hầm Block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Block B và Block C Hoàn thành đổ bê tông cột tầng hầm block C Đổ bê tông tường tầng hầm Block B và Block C […]

Read More… from Lavita charm hình ảnh thi công tiến độ đến ngày 26-02-2019

Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Ngày 14-03-2017

Moonlight Park View Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 và thi công cột sàn tầng 6 block A,B Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 và thi công cột sàn tầng 6 block A,B Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 và thi công […]

Read More… from Tiến Độ Xây Dựng Moonlight Park View Ngày 14-03-2017

Tiến độ xây dựng FLORITA đến ngày 08-03-2017

Hình ảnh thi công đến ngày 08-03-2017 Tổng thể Block A Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A Thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A Tổng thể Block B Thi công xây […]

Read More… from Tiến độ xây dựng FLORITA đến ngày 08-03-2017

Tiến độ xây dựng SKY CENTER đến ngày 11-03-2017

Hình ảnh thi công đến ngày 11-03-2017 Tổng thể block A Tổng thể block B Tổng thể block C Tổng thể block D Thi công hệ thống nước thoát tầng 14 block A, B Thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block C, D Thi công hệ thống M&E tầng 11 block A, B […]

Read More… from Tiến độ xây dựng SKY CENTER đến ngày 11-03-2017

Tiến độ xây dựng MELODY RESIDENCES đến ngày 15-03-2017

Hình ảnh thi công đến ngày 15-03-2017 Tiếp tục hoàn thiện block A Thi công trần thạch cao tầng 15 – block A Thi công trần thạch cao tầng 15 – block A Thi công cửa chính căn hộ tầng 16 – block A Thi công lan can căn hộ tầng 16 – block A […]

Read More… from Tiến độ xây dựng MELODY RESIDENCES đến ngày 15-03-2017

Tiến độ xây dựng LAVITA GARDEN đến ngày 17-03-2017

Hình ảnh thi công đến ngày 17-03-2017 Thi công cột sàn tầng 19 Block A Thi công cột sàn tầng 19 Block A Thi công cột sàn tầng 19 Block A Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A Lắp đặt lan can an toàn […]

Read More… from Tiến độ xây dựng LAVITA GARDEN đến ngày 17-03-2017