Hình ảnh thi công đến ngày 08-03-2017

Tổng thể Block A

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A

Thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A

Tổng thể Block B

Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block B

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block B

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6 – Block B

Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block B

Tổng thể Block C

Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block C

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block C

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 8 – Block C

Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block C

Tổng thể Block D

Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block D

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block D

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 14 – Block D

Thi công hệ thống M&E đến tầng 13 – Block D

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Name *